แจ้งชำระเงิน

เรียนลูกค้าที่เคารพทุกท่าน สามารถแจ้งชำระเงินผ่านทาง Official Line (@wynnauto) ของเราด้านล่าง พร้อมทั้งแจ้ง หมายเลขคำสั่งซื้อ และหลักฐานการโอนเงิน (สลิปโอนเงิน) เมื่อทางเราได้รับการแจ้งชำระเงินแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป