นึกถึงซึ่งเบรกมือ

นึกถึงซึ่งเบรกมือ

รถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นในปัจจุบันทุกคัน ได้บรรจุระบบเบรกมือมาในรถยนต์ทุกคัน เพื่อสำหรับการจอดรถมิให้เคลื่อนที่ เงื่อนไขของการทำงานนั้น จะถูกระบุอยู่ในรถยนต์รุ่นนั้นๆ ไม่ว่าเบรกมือจะเป็นแบบดึงจากบริเวณคอนโซลหน้า , บริเวณคอนโซลกลาง , หรือเบรกมือประเภทเท้าเหยียบก็ตาม

 

หลายท่านมีความคุ้นเคยกับการใช้เบรกมือเพราะความเคยชินเป็นประจำ แต่ก็มีบางท่านที่ไม่เคยใช้งานเลยก็มี   ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะเช่นนี้เพราะรถยนต์ที่ใช้อยู่เป็นเกียร์อัตโนมัติ , ในการจอดรถในแต่ละครั้งมีการจอดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว  เป็นต้น  เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะเข้าเกียร์ในตำแหน่ง p นั่นเอง  การเข้าเกียร์ในตำแหน่งดังกล่าวจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้  จะมีการล็อกอยู่ภายในเกียร์

 

เบรกมือจะมีการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประเด็น   เช่น
– ระยะของเบรกมือจะต้องไม่สูงหรือต่ำเกินไป
– ผ้าเบรกของชุดเบรกมือจะต้องไม่บางเกินไป
– ผ้าเบรกของชุดเบรกมือจะต้องไม่ลื่น
– ผ้าเบรกของชุดเบรกมือจะต้องมีการจับได้เต็มหน้าสัมผัส
– จะต้องมีการตรวจสอบ ทำความสะอาด การปรับตั้ง การหล่อลื่นชุดเบรกมือตามกำหนด
– อื่นๆ

 

ดังนั้น ก็เท่ากับว่า จะต้องมีการบำรุงรักษาชุดเบรกมือ เหมือนกับชิ้นส่วนอื่นๆของรถยนต์เช่นกัน ไม่ควรละเลย  แต่สิ่งที่จะกล่าวตามหัวข้อเรื่องนั้น  ในเรื่องของ “ชุดเบรกมือเปียกน้ำ” การที่ชุดเบรกมือเปียกน้ำแล้วมีการดึงไว้บวกกับมีการจอดเป็นระยะเวลาที่นาน  อาจจะพบกับปัญหาที่ว่า  “ปลดเบรกมือไม่ลงหรือปลดเบรกมือไม่ได้”   ไม่ว่ารถยนต์ของท่านจะเป็นแบบดีสเบรกหรือดรัมเบรก  ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมด  เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่สามารถเคลื่อนที่รถยนต์ได้  การแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจมองว่า  ใช้วิธีออกตัวอย่างรุนแรงก็อาจจะหลุดได้   ถ้าชุดเบรกมือนั้นไม่แน่นพอ   แต่ถ้ากระทำแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ   อันนี้ต้องพึ่งช่าง เพราะจะต้องมีการถอดล้อเกิดขึ้น จะได้ตรวจสอบส่วนอื่นว่ามีอะไรเสียหายบ้างไปในคราวเดียวกันนั่นเอง

อนึ่ง…กรณีที่น้ำท่วมหรือจอดรถแช่น้ำถึงระดับชุดเบรกมือเป็นเวลานาน ( ส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในชุดเบรก ) ไม่ควรดึงเบรกมือเพราะโอกาสที่จะมีการติดนั้นสูงมากๆ   ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเมื่อดับเครื่องยนต์แล้วให้เข้าเกียร์ตำแหน่งใดๆก็ได้ยกเว้นเกียร์ว่าง  แทนการดึงเบรกมือ   ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็ให้เข้าเกียร์  p  ครับ ทางผู้เขียนเชื่อว่าท่านผู้อ่านทุกท่าน  สามารถกระทำได้เป็นอย่างดีครับผม

Share this post